มีความสามารถและชำนาญสูง ในการคัดสรรวัตถุดิบ ใส่ใจรายละเอียดทั้งการผสมน้ำซอสที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะสินามิ เทปันยากิ